Modellen

Alle modellen, acteurs, actrices en andere personen die op deze website worden gepubliceerd al dan niet in seksuele handelingen waren ouder dan achttien jaar toen de beelden werden gecreŽerd. De eigenaars en de exploitanten van deze Website zijn niet de primaire producenten.

De primaire producenten hebben van alle modellen, acteurs, actrices en andere personen de leeftijd vastgesteld door middel van controle van een legitimatie. Van deze legitimatie is een kopie aanwezig in het archief van de primaire producent.


© Copyright

© Virtual PC Services BV. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen en/of films op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Laatste wijziging: 1 januari 2006